meerenergiemetvoeding.nl

Overgewicht en klachten tijdens de menopauze

Vrouwen in de menopauze. De laatste jaren is er steeds meer bekend over de klachten die vrouwen in deze fase ervaren. Als primaire klachten worden opvliegers en slapeloze nachten genoemd, maar wist u dat spier,- en gewrichtspijn, stemmingswisselingen en toename van gewicht ook horen bij de overgang?

Overgangsklachten verschillen van persoon tot persoon, ik kijk naar de werkomstandigheden van de vrouw, haar sociale omstandigheden en de mate van bewegen.

Osteoporose

Osteoporose of botontkalking is een sluipende degeneratie van het botweefsel en treft naar schatting 250 miljoen mensen wereldwijd. In Nederland hebben er in totaal ruim 800.000 mannen en vrouwen osteoporose en ontstaan er als gevolg hiervan 83.000 fracturen per jaar. Op het eerste gezicht lijkt het een typische ouderdomsziekte. Dat is niet altijd het geval, juist in en rond de menopauze zien we een stijging van het aantal vrouwen dat hiermee te maken krijgt. Hiernaast speelt voldoende lichaamsbewegingen een voedingspatroon met voldoende calcium, vitamine D en eiwit een belangrijke rol. Ook hormonen (geslachts- engroeihormonen), etniciteit, geslacht,medicijngebruik, BMI,roken en alcoholgebruik hebben invloed op de botmassa.​ Het is dan ook heel belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium preventieve maatregelen te nemen.

Hart en vaatziekten

Zeker na de overgang moeten vrouwen alert zijn op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. De kransslagaders van het vrouwenhart zijn gevoeliger voor hormonen en  stress​ Bij vrouwen uiten hartklachten zich vaak anders dan bij mannen. Hart en vaatziekten kunnen een hart infarct of herseninfarct tot gevolg hebben. Een goed voedingsadvies draagt bij tot preventie.